Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων στον Δήμο Ιωαννιτών, από τις 10 Απριλίου και μετά (26η και 27η σειρά) έδειξαν αρκετά θετικά σήματα, λίγο πολύ αναμενόμενα δεδομένου του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, ενώ στην 26η σειρά βρέθηκε θετικό σήμα μόνο στην είσοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, στην 27η (τελευταία εβδομάδα) ανιχνεύθηκαν θετικά σήματα στην είσοδο του βιολογικού, στην περιοχή του Πανηπειρωτικού Σταδίου, στην περιοχή της Λεωφόρου Μακαρίου και στη δομή προσφύγων Κατσικά. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται με τη συνεργασία ΔΕΥΑΙ και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεχίζονται.