Μία υπόσχεση πολλών ετών και δημοτικών αρχών επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή γηπέδου με χόρτο στο γήπεδο Βελισσαρίου.

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή νέου αθλητικού κέντρου στην περιοχή Σεισμοπλήκτων- Νεοχωρόπουλου με προϋπολογισμό 330 χιλιάδες ευρώ.

Η μελέτη αφορά στη μετατροπή του γηπέδου Σεισμοπλήκτων και του γηπέδου Νεοχωρόπουλου από χώμα σε χόρτο.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν  είναι:

 • Αφαίρεση του επιφανειακού χώματος
 • Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την ανάπτυξη χλοοταπήτων
 • Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα
 • Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%).
 • Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου
 • Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων
 • Κατασκευή συστήματος άρδευσης
 • Εγκατάσταση νέου αντλιοστασίου και υπέργειων πλαστικών δεξαμενών
 • Προμήθεια και διάστρωση χλοοτάπητα με σπορά.
 • Γραμμογράφηση γηπέδων ποδοσφαίρου
 • Τοποθέτηση γκολποστ.

Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στα Μέλανδρα

Το δεύτερο έργο για το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση αφορά στην διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στα Μέλανδρα. Στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υφίσταται άλλο διαμορφωμένος κοινόχρηστος χώρος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων.

Με την συγκεκριμένη παρέμβαση θα καλυφθούν ανάγκες των κατοίκων για περίπατο και ψυχαγωγία αλλά και των παιδιών.

Βασικές εργασίες που περιλαμβάνει το έργο:

 • Εξομάλυνση υψομετρικής διαφοράς ακάλυπτου αστικού χώρου
 • Κατασκευή παρτεριών από εμφανές σκυρόδεμα σε σημεία περιμετρικά του χώρου.
 • Κατασκευή καθισμάτων από τεχνική ξυλεία
 • Πλακόστρωση της επιφάνειας με κυβόλιθο
 • Διαμόρφωση χωμάτινου τμήματος με φύτευση και δέντρα

Το τρίτο έργο αφορά στη συντήρηση υποδομών δικτύου δημοτικού φωτισμού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την επέκταση Δικτύου Δημοτικού́ Φωτισμού́ στις περιοχές Ραφτανίτικα και Εφύρας και την τοποθέτηση προειδοποιητικών φανών στις κοινότητες Μπάφρας και Νεοκαισάρειας.