Έπειτα από απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ στη συνεδρίασή της της 29/05/2020, καλούνται τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Π.Σ.ΗΠ. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 28/6/2021 και ώρα 19.00 στο Ενωσιακο γηπεδο “ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ” με θέματα:

1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,

2) Εκλογή τριών γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ.,

3) Έκθεση Διοικητικού απολογισμού,

4) Έγκριση Διοικητικού απολογισμού,

5) Έκθεση Οικονομικού απολογισμού,

6) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,

7) Έγκριση Οικονομικού απολογισμού,

8) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022

9) Εισδοχή Νέων Μελών

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία Δευτερα 28/6/2021 και ώρα 20.00 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς να απαιτείται απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Παρακαλούνται όπως οι εκπρόσωποι των Σωματείων προσέλθουν στα γραφεία της Ενώσεως για να παραλάβουν την Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και το Πρακτικό εξουσιοδότησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων, το οποίο αφού συμπληρώσουν, το προσκομίσουν στην Ένωση μέχρι την Παρασκευή 25/6/2021 για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους στην Γενική Συνέλευση.