Για τρίτη φορά από το 2012, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας έγινε αποδέκτης μιας σημαντικής δωρεάς βιβλίων από το «Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου», μέσω της δράσης «Ανάπτυξη Συλλογών Δημοσίων και Δημοτικών Βιβλιοθηκών», που υλοποιείται από το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμού Future Library. Κάθε χρόνο η επιλογή των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στη δράση γίνεται με κριτήρια τη δυναμική που αυτές αναπτύσσουν οργανώνοντας διάφορες δράσεις πολιτισμού και εξοικείωσης με την ανάγνωση, τον αριθμό των μελών και επισκεπτών τους, την τεχνολογική τους υποδομή, τη διοικητική τους οργάνωση και τη λειτουργία παιδικού και εφηβικού τμήματος.

Βασική πεποίθηση του Κ.Ι.Κ.Π.Ε. είναι ότι το έντυπο βιβλίο δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλειφθεί, γιατί καλύπτει πρακτικές και ψυχολογικές ανάγκες που οι ηλεκτρονικές εκδόσεις δεν μπορούν να καλύψουν. Για το λόγο αυτόν συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω του εμπλουτισμού των βιβλιοθηκών με εκδόσεις που επιλέγονται τόσο για το αξιόλογο περιεχόμενό τους όσο και για την άρτια εκδοτική τους εμφάνιση. 420 νέοι τίτλοι βιβλίων που καλύπτουν όλες τις θεματικές κατηγορίες βρίσκονται ήδη στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού της βιβλιοθήκης.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κόνιτσας θέλει να ευχαριστήσει τόσο το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. όσο και το Future Library που μέσω αυτής της χειρονομίας δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη στήριξη και ενίσχυση των δημόσιων και δημοτικών βιβλιοθηκών της χώρας. Τέτοιες κινήσεις αποτελούν σημαντική βοήθεια στη λειτουργία των βιβλιοθηκών και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το πολύπλευρο μορφωτικό και παιδευτικό έργο μας. Τους επόμενους μήνες θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση παρουσίασης της δωρεάς.

Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.) ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1988.

Σκοποί του είναι:

  • η προσφορά κοινωνικού έργου και η ενίσχυση φορέων που μεριμνούν για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.
  • η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων, κυρίως μέσω της αξιοποίησης των Συλλογών και των Αρχείων που διαθέτει το Ίδρυμα και της δημόσιας προβολής τους στο ενδιαφερόμενο κοινό.
  • η υποστήριξη μακροπρόθεσμων δράσεων στον ευρύτερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό τομέα σε συνεργασία με συναφείς φορείς και ιδρύματα