Όπως και στις αναλύσεις των αρχών Ιουλίου, έτσι και στις αναλύσεις των τεσσάρων δειγματοληψιών ακαθάρτων υδάτων της πόλης από 11 Ιουλίου έως 8 Αυγούστου (39η-42η), αποκαλύφθηκε ύπαρξη κορωνοϊού μόνο στα λύματα της εισόδου των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων από τα άλλα 12 σημεία δειγματοληψίας του Δήμου ήταν αρνητικά.

Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις συνεχίζονται.