Σήμερα 24 Αυγούστου διαπιστώθηκε σοβαρή απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο τροφοδοσίας και για αυτό το λόγο έχει γίνει διακοπή στη υδροδότηση της Αμφιθέας και πτηνοτροφεία από κεντρικούς αγωγούς πλησίον του οικισμού.

Ήδη τα συνεργεία του ΣΥΔΛΙ εργάζονται για την αποκατάσταση.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών και την αποκατάσταση της βλάβης, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές σε χρόνο που κατά περίπτωση μπορεί να υπερβαίνει αρκετές ώρες.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης στο σύνολο των περιοχών που αναφέρονται.

Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία.