Νέα αύξηση παρουσίασε το ιικό φορτίο στα λύματα των Ιωαννίνων. Η αύξηση έφτασε το 200%, ενώ τα σημερινά κρούσματα έφτασαν τα 38.

Αναλυτικότερα, την τελευταία εβδομάδα, 30/08-05/09/21, στα Ιωάννινα, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρουσίασε σημαντική αύξηση (+200%) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 23-29/08/21. Η αύξηση που παρατηρήθηκε αντιρροπεί τη μείωση της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας (23-29/08/21) και επαναφέρει το ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων σε υψηλά επίπεδα.