Στις 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή Γ.Σ. της ΕΠΣ Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνδριάσεων του Ενωσιακού γηπέδου “Στ. Τσανακτσής”.

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: “Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ”

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπ’ όψιν το καταστατικό της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ, καθώς και το υπ’ αριθ. 118/11-04-2022 πρακτικό συνεδρίασης της Ε.Ε. αυτής

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ TΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΗΠ.

η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενωσιακού Γηπέδου «ΣΤ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ»  6 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Καταστατικού Ε.Π.Σ.ΗΠ., κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γ.Σ. διά αντιπροσώπου του. Ο  τακτικός  αντιπρόσωπος  μαζί  με  τον  αναπληρωματικό  του  ορίζονται  με απόφαση του  Δ.Σ. του σωματείου. Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε στην Ε.Π.Σ.ΗΠ. το αργότερο μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαΐου 2022, το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων σας, που σας αποστέλλεται συνημμένο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)  Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών,

2)  Εκλογή τριών γραμματέων, υπεύθυνων για την τήρηση και επικύρωση των πρακτικών της Γ.Σ. μαζί με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ.,

3)  Έκθεση Διοικητικού απολογισμού,

4)  Έγκριση Διοικητικού απολογισμού,

5)  Έκθεση Οικονομικού απολογισμού,

6)  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής,

7)  Έγκριση Οικονομικού απολογισμού,

8)  Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2023,

9)  Εισδοχή νέων μελών

10) Τροποποίηση Καταστατικού

11) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια αρχαιρεσιών

12) Εκλογή μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)

13) Εκλογή μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών)

Σύμφωνα με το Άρθρο 31 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.ΗΠ., της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει πάντοτε ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.ΗΠ.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία (50% + 1 μέλη), τότε η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 6 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Με τιμή

Για την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρακάς Κων/νος                                      Δαβής Παναγιώτης