Τα σωματεία ΟΛΩΝ των κατηγοριών, τα οποία απασχολούν προπονητές κατόχους ταυτότητας τριετίας ΕΠΟ, καθώς επίσης και οι Ακαδημίες για τα τμήματα Παίδων και Νέων, παρακαλούνται όπως προσέλθουν άμεσα στα γραφεία της Ένωσης (Χαρ. Τρικούπη 10, ώρες 10:00 – 14:00), για να προβούν στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης (κάρτας πάγκου) του προπονητή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για την έκδοση της Κάρτας Πάγκου, απαιτείται να προσκομιστούν: 1) Το Δελτίο Πιστοποίησης που λαμβάνει ο προπονητής από τον οικείο Σύνδεσμο Προπονητών, 2) Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του σωματείου (επικυρωμένο από την εφορία) και 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο. (τη λαμβάνετε στα γραφεία της Ένωσης).