Μια μεγάλη χορηγία που θα συνδεθεί με την παρουσία περισσότερου κόσμου στις εξέδρες των “Ζωσιμάδων” εγκαινιάζουν από το παιχνίδι με την Κασσιόπη και ως το τέλος της σεζόν, ο ΠΑΣ Γιάννινα και το μεγάλο αθλητικό πολυκατάστημα της πόλης μας, Hall Of Brands.
Το πολυκατάστημα θα προμηθεύεται για κάθε εντός έδρας αγώνα της “κυανόλευκης” ομάδας, 100 εισιτήρια για τη θύρα 9 Β, τα οποία θα δίνει σε πελάτες που θα ψωνίζουν από τα καταστήματα της αλυσίδας του κ. Σιόντη.
Οι όροι πριγράφονται παρακάτω:
1) Το Hall Of Brands κληρώνει 100 Δωρεάν εισιτήρια για κάθε εντός έδρας αγώνα του ΠΑΣ Γιάννινα στο πρωτάθλημα της Superleague σύμφωνα με την διαδικασία η οποία περιγράφεται παρακάτω. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας του “www.hallofbrands.gr” στο Facebook με όνομα “Hall Of Brands”.
2) Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούν αγορές στα φυσικά καταστήματα Hall Of Brands – 6ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών, Hall Of Brands – Σκουφά & Αγ. Κωνσταντίνου Άρτα και στα συνεργαζόμενα καταστήματα Adidas Ioannina Store – Μιχαήλ Αγγέλου 26, SaintSoles – Μιχαήλ Αγγέλου 27, SportZone – Βλαχλείδη & Πουτέτση 2, Funky Buddha Ioannina – Βλαχλείδη 7 και Not Only Sneakers – Χ. Τρικούπη 20. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Hall Of Brands και στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
3) Η διαδικασία έχει ως εξής:
Για κάθε εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννινα, οι επισκέπτες των παραπάνω φυσικών καταστημάτων, για κάθε αγορά που πραγματοποιούν στο διάστημα που μεσολαβεί από το προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι έως και κάθε Πέμπτη πριν από τον αμέσως επόμενο εντός έδρας αγώνα, μπαίνουν σε κλήρωση για ένα δωρεάν εισιτήριο για την θύρα 9Β (Hall Of Brands Gate) του γηπέδου «Ζωσιμάδες».
4) Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κλήρωση, είναι η συμπλήρωση του ονοματεπώνυμου, του ΑΜΚΑ και τηλεφώνου επικοινωνίας του συμμετέχοντα, στο σχετικό έντυπο που θα τους χορηγείται στα ταμεία των καταστημάτων, το οποίο μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων θα χωρίζεται σε δύο (2) αποκόμματα εκ των οποίων το ένα θα τοποθετείται στην κάλπη του Hall Of Brands Gate και το δεύτερο θα παραμένει στην κατοχή των συμμετεχόντων, για την ταυτοποίηση όσων αναδειχθούν νικητές της κλήρωσης.
5) Οι νικητές θα ανακοινώνονται το μεσημέρι της Παρασκευής και θα παραλαμβάνουν τα εισιτήριά τους κάθε Σάββατο πριν από τον εντός έδρας αγώνα και ώρες 10:00 έως 14:00, από το Hall Of Brands, στο 6ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών.
6) Κατά την διαδικασία της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας και εφόσον συμπληρωθεί ο αριθμός των νικητών, θα αναδειχθεί και ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα με τη σειρά ανάδειξης τους, το εισιτήριο που δικαιούνται, σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως στον αρχικό νικητή για οποιονδήποτε λόγο.
7) Κατά την παραλαβή του εισιτηρίου θα χρειαστεί η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του παραλήπτη.
8) Το Hall Of Brands δικαιούται να ματαιώσει ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της προωθητικής ενέργειας επιμέρους ή συνολικά.
9) Το Hall Of Brands διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.hallofbrands.gr, καθώς και στη σελίδα του στο Facebook με όνομα “Hall Of Brands”. Με την αποδοχή του δώρου, οι παραλήπτες δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση του ονόματός τους.
10) Τα εισιτήρια είναι ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του Hall Of Brands είναι η εξασφάλιση για τον νικητή, του εισιτηρίου που κέρδισε.
11) Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι το Hall Of Brands και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
12) To Hall Of Brands δικαιούται να μεταβάλει τους όρους της προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.hallofbrands.gr και στη σελίδα του Facebook με όνομα “Hall Of Brands”. Το Hall Of Brands διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους.
13) Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής.