Κατεπείγουσα   συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου  θα γίνει τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου και ώρα 3 μ.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα), με μοναδικό θέμα συζήτησης την: «Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στον εκκρεμή πλειστηριασμό ακινήτων της Α.Ε. «SPIDER ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»»

<<Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πλειστηριασμών,  με κατάθεση της  εγγύησης σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών πριν τον πλειστηριασμό, ήτοι μέχρι την Παρασκευή 1/11/2018>>

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ