Την ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη Λίμνη Παμβώτιδα ζητά ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργος Αμυράς με Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή προς τους υπουργούς Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα , Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο  και Ναυτιλίας Ιωάννη Πλακιωτάκη.

Ο βουλευτής τονίζει την έλλειψη ενός φορέα στα Ιωάννινα ο οποίος θα έχει τον κύριο λόγο για τον καθορισμό και την οριοθέτηση ζωνών εντός και εκτός της  Λίμνης Παμβώτιδας όπως ζώνες λιμένα, φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, διεξαγωγής ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, εκτέλεσης πλόοων  τουριστικών σκαφών, διενέργειας ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας, καθώς και τέλεσης αγώνων αθλητικής αλιείας (διασυλλογικών, open, πανελληνίων αλλά και διεθνών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο αφού αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων προσφέροντας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Έχουν την ευθύνη της διοίκησης και την εκμετάλλευση των κτιρίων και υποδομών των λιμένων δικαιοδοσίας τους και έχουν δικαίωμα να λειτουργούν και επιχειρηματικά κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Συνολικά, συμβάλλουν στην εμπορική, επιβατική, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των καθορισμένων λιμενικών ζωνών αρμοδιότητάς τους.

«Με συντονισμένους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων περί αλιείας εσωτερικών υδάτων, την εγκατάσταση σταθμών με σωστικά μέσα, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας θα επιτυγχάνεται συντονισμένα και αποτελεσματικά από έναν μόνο φορέα η συνολική επιτήρηση και η διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης στην  Λίμνη Παμβώτιδα», επισημαίνει ο Γιώργος Αμυράς.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Αθήνα,   16.07.2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στα Ιωάννινα»

Το λιμενικό σύστημα της χώρας αποτελείται από 13 Οργανισμούς Λιμένα, 73 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και 11 κρατικά Λιμενικά Ταμεία. Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία προήλθαν από παλαιότερα, ενιαία κρατικά Λιμενικά Ταμεία που πέρασαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το 2012. Συνιστώνται ως δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία έχουν ιδιαίτερη σημασία σε τοπικό επίπεδο αφού αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων προσφέροντας υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Έχουν την ευθύνη της διοίκησης και την εκμετάλλευση του λιμένα δικαιοδοσίας τους. Ασκούν το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των κτιρίων και υποδομών των λιμένων δικαιοδοσίας τους και έχουν δικαίωμα να λειτουργούν και επιχειρηματικά κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Το δικαίωμά τους αυτό περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιοποίησης των λιμένων. Συνολικά, συμβάλλουν στην εμπορική, επιβατική, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία των καθορισμένων λιμενικών ζωνών αρμοδιότητάς τους.

Αποτελεί κοινή παραδοχή η έλλειψη ενός αντίστοιχου φορέα στα Ιωάννινα ο οποίος θα έχει τον κύριο λόγο για τον καθορισμό και την οριοθέτηση ζωνών εντός και εκτός της  Λίμνης Παμβώτιδας όπως ζώνες λιμένα, φορτοεκφόρτωσης αλιευμάτων, διεξαγωγής ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, εκτέλεσης πλόων  τουριστικών σκαφών, διενέργειας ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας, καθώς και τέλεσης αγώνων αθλητικής αλιείας (διασυλλογικών, open, πανελληνίων αλλά και διεθνών).

Με συντονισμένους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων περί αλιείας εσωτερικών υδάτων (σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο), τη λήψη μέτρων αποφυγής ατυχημάτων με την εγκατάσταση σταθμών με σωστικά μέσα, την τοποθέτηση κλιμάκων επί των κρηπιδωμάτων, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας θα επιτυγχάνεται συντονισμένα και αποτελεσματικά η συνολική επιτήρηση και η διευκόλυνση της τουριστικής κίνησης στην  Λίμνη Παμβώτιδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

  1. Προτίθεστε να προβείτε στην ίδρυση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στη Λίμνη Παμβώτιδα, το οποίο με την προσφορά υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Ιωαννίνων;

 

 Ο ερωτών βουλευτής                                                         

 Γιώργος Αμυράς, βουλευτής Ιωαννίνων