Στη σημερινή (23/7) συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ εγκρίθηκε ομόφωνα το πρακτικό της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συνολική διαχείριση βιοστερεών και λοιπών στερεών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιωαννίνων ετών 2020-21».

Η τιμή την οποία εξασφάλισε η ΔΕΥΑΙ για να απομακρύνει την αποθηκευμένη αλλά και την παραγόμενη λυματολάσπη για ενάμιση χρόνο είναι 767.000 ευρώ, η οποία είναι η χαμηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός του 2019, τον οποίον η παρούσα διοίκηση ακύρωσε, είχε αναδείξει μειοδότη με τιμή 975.000 ευρώ, μόνο για την αποθηκευμένη λυματολάσπη! Αν λάβει δε κανείς υπόψη την προσφερθείσα τιμή για την παραγόμενη λυματολάσπη το 2018 το οικονομικό όφελος για τη ΔΕΥΑΙ είναι εντυπωσιακό αφού φθάνει τα 600.000 ευρώ.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΙ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες του προσυμβατικού ελέγχου να προχωρήσουν τάχιστα και να εγκατασταθεί ο ανάδοχος το γρηγορότερο δυνατόν.