Σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων για την πιθανή ανίχνευση κορωνοϊού σε δείγματα αστικών λυμάτων, η Δημοτική επιχείρηση, εκτός από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συνεργάστηκε και με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διεξάγει μια πανευρωπαϊκή μελέτη σκοπιμότητας (EU Umbrella Study) για την ανάπτυξη εργαλείου ανίχνευσης της εξάπλωσης του SARS-CoV-2.

Στο πλαίσιο αυτό, στα μέσα Ιουνίου ελήφθησαν δείγματα ακαθάρτων υδάτων από την είσοδο των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων και, διασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς, απεστάλησαν στο Ολλανδικό Ινστιτούτο Ερευνών Ύδατος για ανάλυση.

Η ΔΕΥΑΙ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι προ ολίγων ημερών έλαβε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με τα οποία, και σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δεν ανιχνεύθηκε κορωνοϊός.