Στις 17/9/2020 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ιωαννιτών υλοποιήθηκε η 5η Συνάντηση Εργασίας (Project Meeting) των Εταίρων της Πράξης PIT-STOP υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του διασυνοριακού σχήματος υλοποίησης από Ελλάδα και Ιταλία.

Από τον Δήμο Ιωαννιτών συμμετείχαν, η αρμόδια Αντιδήμαρχος Νατάσα Τύρου-Ούζα η οποία και χαιρέτισε τις εργασίες της συνάντησης, στελέχη της ομάδας έργου του Δήμου Ιωαννιτών, στελέχη του τεχνικού συμβούλου υποστήριξης του έργου (iNNOS ΙΚΕ) καθώς και η Info Point Officer της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020, κα. Χρύσα Νίκου.

Στα πλαίσια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου PIT-STOP, καθώς και τεχνικά ζητήματα αναφορικά με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου εντός του τρέχοντος έτους.

Το έργο «Innovation Pathways for Urban Development» με ακρωνύμιο «PIT-STOP» υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων της Ελλάδας και της Ιταλίας. Στο έργο συμμετέχουν από την Ιταλική πλευρά, o Δήμος Barleta (υπό την ιδιότητα του Επικεφαλής Εταίρου – LB), το Επιμελητήριο του Bari και ο Δήμος Bitonto. Από την Ελληνική πλευρά, συμμετέχουν ο Δήμος Ιωαννιτών και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου PIT-STOP ανέρχεται σε € 900.952,00.