Μία ακόμα ανακοίνωση για το θέμα στήριξης των μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από τον Covid-19 εξέδωσαν οι Ορίζοντες Ηπείρου.

Αναλυτικά:

Με καθυστέρηση περίπου ενός μηνός η περιφερειακή αρχή Ηπείρου κατανόησε επιτέλους την πρόταση των Οριζόντων Ηπείρου και κατέθεσε αίτημα για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που πλήττονται από τις συνέπειες του κορωνοϊού, με το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γιατί τελικά μπορεί ο Περιφερειάρχης να μη κατανοούσε τις προτάσεις μας, κατανόησε όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την αρχική μας πρόταση τη διατυπώσαμε δημοσίως στις 8 Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίστηκε όπως σχεδόν όλες μας οι προτάσεις με υπεκφυγές και τελικά άρνηση.

Ακολούθησε η υιοθέτησή της από την πλειοψηφία των Περιφερειών της χώρας γεγονός που επισημάναμε στις 24 Σεπτεμβρίου σε νέα ανακοίνωσή μας με την οποία καλούσαμε την

Περιφερειακή αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες της Ηπείρου ή να παραιτηθεί.

Τελικά αποδεικνύεται ότι ο σοβαρός, επίμονος και τεκμηριωμένος αντιπολιτευτικός λόγος έχει αποτέλεσμα.

Αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Για πάνω από όλα είναι η Ήπειρος και οι Ηπειρώτες.