Η Περιφέρεια Ηπείρου συμπεριέλαβε στα προς ενεργειακή αναβάθμιση κτήρια το κολυμβητήριο

Η Περιφέρεια Ηπείρου συμπεριέλαβε στα προς ενεργειακή αναβάθμιση κτήρια το κολυμβητήριο

image description

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε στη συνεδρίαση της Παρασκευής τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, σχολικών μονάδων και άλλων δημοσίων κτιρίων, με προϋπολογισμό 228.145 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό, θα πρέπει να μελετήσει μέσα σε πέντε μήνες μια σειρά από κτήρια, τα οποία σήμερα είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, και να προτείνει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό ενεργειακών λύσεων.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από συνεννόηση με την Ε.Δ. του ΠΕΑΚΙ, έχει εντάξει στα προς ενεργειακή αναβάθμιση κτήρια και το κλειστό κολυμβητήριο του ΠΕΑΚΙ στη Λιμνοπούλα.

Η εξέλιξη αυτή χαροποιεί ιδιαίτερα την Ε.Δ του ΠΕΑΚΙ μιας και το κολυμβητήριο αποτελεί την πιο ενεργοβόρα εγκατάσταση από όλες τις εγκαταστάσεις ευθύνης του.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον μηχανισμό ELENA με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.