Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών σε όλη την έκταση του Δήμου Ιωαννιτών συνολικού προϋπολογισμού 6.358.000 ευρώ από ίδια έσοδα ενέκρινε κατά την τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή.

Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή ενέκρινε τα εξής έργα:
1. Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών – Β’ Φάση (Πανεπιστημίου) προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ
2. Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Ανατολής προϋπολογισμού 615.000 ευρώ
3. Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Μπιζανίου προϋπολογισμού 600.000 ευρώ
4. Κατασκευή βασικής υποδομής στη Δ.Κ. Κατσικά προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
5. Κατασκευή βασικής υποδομής στη νέα επέκταση Δ.Κ. Πεδινής προϋπολογισμού 179.000 ευρώ
6. Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης υποδομών Δ.Ε. Περάματος προϋπολογισμού 610.000 ευρώ
7. Βελτίωση πάρκων και πλατειών προϋπολογισμού 500.000 ευρώ
8. Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Δροσοχωρίου προϋπολογισμού 154.000 ευρώ
9. Έργα αναβάθμισης των περιοχών στις Δ.Κ. Σταυρακίου – Νεοχωρόπουλου – Μαρμάρων προϋπολογισμού 800.000 ευρώ
10. Ανακατασκευή και βελτίωση οδοστρώματος δημοτικών οδών προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ.