Δίμηνη απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΣΗΠ στον Μανώλη Σκούφαλη, προπονητή της ομάδας του Ροδοτοπίου.

“Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως στην συνεδρίαση της 19/4/2016, αφού έλαβε υπόψιν της τα γραφόμενα από τους Διαιτητές στο Φ.Α. της 2/4/2016 μεταξύ των ομάδων ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ – Π.Α.Ο.ΚΟΝΙΤΣΑΣ, καθώς και το Υπόμνημα του Σωματείου ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ, επιβάλλει ποινή (60) ημερολογιακών ημερών απαγορευσης εισοδου στους αγωνιστικούς χώρους με οιανδήποτε ιδιότητα και χρηματικό πρόστιμο 200 Ευρώ στον δηλωθέντα Προπονητή του Σωματείου ΠΑΣΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ κ. Σκούφαλη Εμμανουήλ, ποινή αρχομένης από 19/4/2016”.