Η Συμμαχία Ηπειρωτών του κ. Ζάψα με ανακοίνωσή της τονίζει αναφορικά με τον απολογισμό των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 ότι η Περιφέρεια δεν επιτάχυνε ουσιαστικά ρυθμούς και ότι θα πρέπει να διεκδικηθούν κονδύλια άνω του 1 εκ. ευρώ.

Αναλυτικά:

Η περιφερειακή Αρχή επιχειρεί με ηχηρές ανακοινώσεις να ωραιοποιήσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ήπειρο, προβάλλοντας τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Η παράταξη μας αναγνωρίζει το παραχθέν έργο από το ΕΣΠΑ αλλά το αποτύπωμα, που αφήνουν στην Ήπειρο τα έργα του προγράμματος, δεν ανιχνεύεται στο συνολικό έργο και δεν αλλάζει την εικόνα της περιφέρειας σημαντικά.

Το είπαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά την πρόσφατη συνεδρίαση απολογισμού του έργου της περιφερειακής Αρχής, το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Ο πήχης κατέβηκε χαμηλά στα 280 εκατομμύρια, από τα 430 εκ ευρώ που ανακοινώθηκαν αρχικά και οι προσδοκίες δεν ευοδώθηκαν. Άλλες περιφέρειες, περισσότερο ανεπτυγμένες, επιτάχυναν!

Η Ήπειρος δικαιούται έναν υψηλό και ιεραρχημένο στόχο, γιατί όχι, να διεκδικήσουμε ένα πρόγραμμα που θα φτάνει το ένα εκατομμύριο, εάν θέλουμε να μιλάμε για πραγματικές προϋποθέσεις ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και σύγκριση με τις άλλες περιφέρειες της χώρας.

Αν εξαιρέσουμε ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές υγείας και παιδείας, στην αγροτική οικονομία (αναδασμοί κ.α.), όπως και σε ορισμένα έργα οδοποιίας και περιβάλλοντος, που όμως έρχονται από το παρελθόν της διορισμένης περιφέρειας, μένει η αίσθηση απουσίας της αιρετής περιφέρειας. Μια από τα ίδια. Παρατάσεις έργων. Καθυστέρηση στη διαχείριση των απορριμμάτων, αστοχίες και προβλήματα στους ΧΥΤΑ. Το λιμάνι Ηγουμενίτσας καρκινοβατεί. Προβλήματα στους βοσκοτόπους, στις αδειοδοτήσεις κτηνοτροφικών μονάδων και ιχθυομονάδων. Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων. Και στον αντίποδα οι μισές αποφάσεις των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου αφορούν προγραμματικές συμβάσεις και μικροέργα  για να μένουν όλοι ικανοποιημένοι. Νοοτροπίες προηγούμενης νομαρχίας.

Όταν δεν μπορείς να προκαλέσεις τη χρηματοδότηση και κατασκευή ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών έργων με εθνική σημασία, που θα ανοίξουν προοπτικές για την Ήπειρο, όπως τη σύνδεση Πρέβεζας με Φιλιππιάδα και Δυτικό Άξονα, τον οδικό άξονα Γιάννενα – Κακαβιά, τη σύνδεση του οδ. Άξονα Ε65 με την Εγνατία, τον εκσυγχρονισμό του Αεροδρομίου, τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου με το εθνικό δίκτυο σταθερής τροχιάς – έργο για το οποίο έχει δεσμευτεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός- μην περιμένεις το αποτύπωμα της πολιτικής σου να είναι έντονο. Το αντίθετο συμβαίνει. Αυτή η περιφερειακή Αρχή είναι υπερεκτιμημένη και θα έπρεπε να απολογείται γιατί τόσα χρόνια στο τιμόνι της περιφέρειας δεν μετήλθε φιλόδοξες πολιτικές και δεν διεκδίκησε τη χρηματοδότηση των σημαντικών και αναγκαίων αναπτυξιακών έργων στην Ήπειρο, προκαλώντας και επιβάλλοντας, ακόμη, τις αναγκαίες πολιτικές συμμαχίες, που θα συνέτειναν στο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να δρομολογηθεί έτσι η επιτυχία των στόχων. Αντί αυτών, επιμείναμε στην πολιτική της διαχειριστικής λογικής και ότι μας δώσει η κεντρική εξουσία. Έτσι δεν πάμε μπροστά.

 

Υ.Γ.: 1. Η απουσία πολιτικής στόχευσης και η αδυναμία ανάδειξης και χρηματοδότησης αναγκαίων έργων υποδομής στην Ήπειρο δεν εξαιρεί από την ευθύνη και τους φορείς εξουσίας ,που εκπροσωπούν την περιφέρεια μας στην κεντρική πολιτική σκηνή.

2. Δεν έχουμε αντίρρηση να αναλάβει η περιφέρεια το κόστος της εγκατάστασης συστήματος προσγείωσης – απογείωσης στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, σε βάθος διετίας, αλλά να το αποφασίσει το συλλογικό όργανο, το αιρετό Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι πρέπει.