Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) πραγματοποιεί κάθε χρόνο σε συνεργασία με τους κατά τόπους Φο.Δ.Σ.Α, την Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α όπου συμμετέχουν εισηγητές & επιστήμονες με γνώση και εμπειρία στα θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση, τη νομοθεσία που διέπει τους Φο.Δ.Σ.Α καθώς και εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, της Κ.Ε.Δ.Ε και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Οι Φο.Δ.Σ.Α έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις στα πολλά θέματα που τους απασχολούν.

Το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο Φο.Δ.Σ.Α) και ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου συνδιοργανώνουν και εφέτος την 10η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), στις 30 Ιουνίου – 1 & 2 Ιουλίου 2016, στη πόλη των Ιωαννίνων.

Ο τίτλος της Συνόδου είναι:

«Το παρόν και το μέλλον στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων»

Το Συνέδριο έχει ως κύριο θέμα την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και την προοπτική που δημιουργείται για την διαχείριση των απορριμμάτων εν΄ όψη της ολοκλήρωσης των νέων ΠΕΣΔΑ και των χρηματοδοτήσεων της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων διαχείρισης απορριμμάτων, σε συνάρτηση και με τις αλλαγές που προωθούνται στο υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των ΦοΔΣΑ.