Το Δ.Σ. της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ιωαννίνων σχετικά με το θέμα για τα αναγκαία μέτρα που θα πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,  τις ανακοινώσεις δημοσίων υπηρεσιών (πχ Προσωρινή αναστολή ορισμένων συναλλαγών με φυσική παρουσία σε υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ) , τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ περί μη συνάθροισης σε κλειστούς χώρους και λοιπά μέτρα κάνει γνωστά τα εξής :

Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, όπως και το προσωπικό που απασχολείται στα γραφεία μας, σε καθημερινή βάση ερχόμαστε σε συναναστροφή με αρκετούς πελάτες, άρα οι κίνδυνοι για μόλυνση είναι οι ίδιοι και για εμάς.

Πολλές υπηρεσίες (πχ e-ΕΦΚΑ , ΟΑΕΔ) στα πλαίσια της πρόληψης αναστείλανε έως 20/3/20 και 31/3/20 την εξυπηρέτηση στο γκισέ συναλλαγές με φυσική παρουσία. Αυτές οι εργασίες μεταφέρθηκαν έμμεσα στα γραφεία μας, πλην όμως αδυνατούμε να ανταποκριθούμε σε όλο αυτό τον όγκο συναλλαγών. Προτρέπουμε και εμείς τους συναδέλφους στην αναστολή τέτοιων συναλλαγών δεδομένου ότι οι προθεσμίες για φορολογικές, ασφαλιστικές, δηλωτικές  και λοιπές υποχρεώσεις τρέχουν ( π.χ. επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, αποστολή βεβαιώσεων αμοιβών, ΜΥΦ, κλπ) .

Καλούμε επίσης τους υπαλλήλους των διαφόρων υπηρεσιών να παύσουν  την προτροπή «πηγαίνετε στο λογιστή σας». Δεν είμαστε οι υπεράνθρωποι για τα πάντα, ζητείται από τον κλάδο μας πολλές φορές διεκπεραίωση εργασιών πέραν των γνωστικών μας αντικειμένων, πρέπει όλοι να καταλάβουν όλοι ότι δεν είμαστε οι άμισθοι υπάλληλοι του κράτους ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ είμαστε Λογιστές – Φοροτεχνικοί.

Ζητάμε την κατανόηση των πελατών μας ,  προέχει όμως να προστατευθεί το υπέρτατο αγαθό της υγείας.