Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον κ. Χαρδαλιά το απόγευμα της Παρασκευής η αναστολή λειτουργίας των σχολείων ως τις 10 Μαΐου τουλάχιστον. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας θα δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να καλύψουν και νέα ύλη, εκτός από το να κάνουν επαναλήψεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική εγκύκλιο, οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και θέματα πέραν των επαναλήψεων της έως σήμερα διδαχθείσας ύλης, κάνοντας χρήση μεθόδων τόσο σύγχρονης όσο και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οποιεσδήποτε ενότητες καλυφθούν, πέραν της ύλης που έχει καλυφθεί έως την ημερομηνία αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, δεν θεωρείται ύλη που έχει διδαχθεί παρά μόνο εφόσον αυτή παραδοθεί και με δια ζώσης διδασκαλία στην τάξη, όταν επαναλειτουργήσουν τα σχολεία.