Το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ηπείρου, δημοπρατείται με ηλεκτρονικό διαγωνισμό με απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή  της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε με την Προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.322.500 ευρώ και ο διαγωνισμός διεξάγεται βάσει της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας και των ΦΟΔΣΑ Ηπείρου. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας (άνοιγμα προσφορών), σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου Οικονομίας, θα γίνει μετά την οριστική ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διενέργεια δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)” προϋπολογισμού 234.945,90 ευρώ.

Άλλες δημοπρατήσεις:

Η Ο.Ε. ενέκρινε, μεταξύ άλλων, και τη δημοπράτηση τριών έργων σε τρεις ιερούς ναούς, που είναι χαρακτηρισμένοι ως μνημεία, ήτοι:

 • Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ψήνας», προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
 • Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Μανασσή Ζαγορίου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ
 • «Ανακατασκευή Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Προσήλιου», προϋπολογισμού 35.000 ευρώ

 

Ανάδοχος για το αποχετευτικό Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Άρτας

Η  Οικονομική Επιτροπή  ανέδειξε ακόμη τον ανάδοχο του έργου: “Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Οικισμών Ρόκκας, Χαλκιάδων και Καλαμιάς Δ.Ε. Φιλοθέης” Άρτας. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 8.690.000 ευρώ, θα εκτελέσει η “ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

 Αναδείχτηκαν επίσης  οι ανάδοχοι και των έργων:

 • Συντήρηση- αποκατάσταση τμήματος Ε.Ο. Μεσοπόταμος- Πρέβεζα, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ. Ανάδοχος Κωνσταντίνος Κώστας.
 • Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού και βασικού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας, συνολικού προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕΪΛΟΡΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ.
 • Βελτίωση τεχνικών κατασκευών στο στραγγιστικό δίκτυο πεδιάδας Άρτας προϋπολογισμού € 40.000. Ανάδοχος ο Σπύρος Κ. Ζιώβας.

 

Συντήρηση ατμοσφαιρικών  και μετεωρολογικών σταθμών

Το ποσό των 14.810 ευρώ θα διαθέσει η Περιφέρεια Ηπείρου για τη συντήρηση των ατμοσφαιρικών και μετεωρολογικών σταθμών Ηπείρου, που διαχειρίζεται το εργαστήριο Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πρόκειται για 11  σταθμούς, ήτοι 10  μετεωρολογικούς που είναι εγκατεστημένοι στις περιοχές: Κορωνησία, Αμμουδιά- Σαγιάδα- Παραμυθιά- Βουλγαρέλι- Πανεπιστήμιο- Νησί- Μέτσοβο- Τράπεζα Κόνιτσας- Καλπάκι και ενός περιβαλλοντικού σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος στην περιοχή Κιάφας Ιωαννίνων.

 

Διάθεση πιστώσεων

Τέλος εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για τα έργα:

 • «Εργασίες συντήρησης Ε.Σ.Ι. “ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ”» προϋπολογισμού 24.800  ευρώ
 • «Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας στην Τ.Κ. Παραποτάμου», προϋπολογισμού 22.000 ευρώ.
 • “Αποκατάσταση επαρχιακών οδών του πρώην Δήμου Τύμφης (Λάιστα)» προϋπολογισμού 24.600 ευρώ.
 • «Συντήρηση – αποκατάσταση γέφυρας Μπέλευ στο 38 χλμ. της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Μετσόβου», προϋπολογισμού 12.276 ευρώ.
 • «Ολοκλήρωση αντιστήριξης πρανών στην περιοχή Αθαναμανίου στην Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού 7.998,56 ευρώ.

 

Πρόσκληση για την στήριξη παιδιών με αναπηρίες  για τα σχολικά έτη 2016-2018

Την πράξη με τίτλο: «Παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία η/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018», συνολικής δημόσιας δαπάνης 380.000 ευρώ, προκηρύσσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020”. Αφορά την υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ηπείρου.   Περιλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη των μαθητών ΑμεΑ με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης λόγω κινητικών αναπηριών κλπ. από ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (σχολικούς νοσηλευτές) στο σχολικό περιβάλλον.

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», και έχει ως δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ, Τομέας Παιδείας (υποβολή προτάσεων από 18/07/2016 έως την 26/08/2016).