Με πρόστιμο 2.000 ευρώ έκλεισε η χρονιά για την ΠΑΕ ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς για το άναμμα πυρσών στον αγώνα με τον Άρη θεωρήθηκε υπότροπη.

Η απόφαση:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ για την ως άνω πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 155/22-10-2021 και 217/22-12-2021 τελεσίδικων αποφάσεως του παρόντος Πειθαρχικού Οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).
(αγώνας της 17-5-2022 με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ)