Στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ προσέφυγε η ΠΑΕ Βέροια, καταθέτοντας αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Δ.Σ. της SL1, «περί μη επικύρωσης της βαθμολογίας των playouts της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022».

Η ΠΑΕ ΝΠΣ Βέροια διά του νομικού της επιτελείου, αναφέρει συγκεκριμένα, αναπτύσσει την επιχειρηματολογία της και ασκώντας τα δικαιώματά της, έχοντας άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί από την ΕΠΟ:

– Να ακυρωθεί η από 19/05/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Super League περί μη επικύρωσης της βαθμολογίας των playouts.

– Να επικυρωθεί η τελική βαθμολογία των αγώνων play-outs ή όπως άμεσα συγκληθεί το Δ.Σ. της Super League 1 προς τη νόμιμη επικύρωση αυτής.