Αυστηρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή ασκεί η δημοτική παράταξη του κ. Γκόντα, με αφορμή την απόρριψη χρηματοδότησης έργων της ΔΕΥΑΙ σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας αναφέρει:

Με την απόρριψη άμεσης χρηματοδότησης  του προγράμματος « Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑ Ιωαννίνων>>  και <<Οριοθέτηση Ζωνών Προστασίας Σημείων Υδροληψίας Υπόγειου Νερού ΔΕΥΑΙ και ΣΥΔΛΙ>> αποδεικνύεται στην πράξη, ότι τόσο η Διοίκηση της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων όσο και η Δημοτική Αρχή ,επιδίδονται σε ασκήσεις επί χάρτου, όσον αφορά την υλοποίηση έργων, τα οποία τόσο πολύ διαφημίζουν ο Δήμαρχος  και πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΙ κ Μπέγκας και ο Αντιδήμαρχος επί των προγραμμάτων και μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων κ. Μανταλόβας.

Συγκεκριμένα με τις υπ αριθ. 2669 και 2670/10.8.2016 αποφάσεις της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου, απορρίφθηκε αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων,  εξ αιτίας υποβολής ελλιπούς προτάσεως, βάσει της οποίας η ΔΕΥΑΙ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης, η ΔΕΥΑΙ δεν πληρούσε σχεδόν στο σύνολο τους τις προϋποθέσεις ένταξης σε χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, δαπάνης 438.546,61 ευρώ στην πρώτη περίπτωση και 235.456,87ευρώ στην δεύτερη που αφορά και τον ΣΥΔΛΙ.

Αυτές οι παραλείψεις, που από μόνες τους παραπέμπουν από προχειρότητα έως ανικανότητα, στερούν από την ΔΕΥΑΙ και την πόλη και κατ επέκταση τους πολίτες, από μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο χώρο της ύδρευσης του Δήμου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων,  η φερόμενη  και ως ναυαρχίδα του δήμου, είναι η μοναδική Δημοτική Επιχείρηση στην Ήπειρο, η οποία αποκλείεται από αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα και  την ευθύνη φέρουν αποκλειστικά οι διοικούντες την επιχείρηση.

Να σημειωθεί ότι αυτή η αρνητική αξιολόγηση έρχεται να προστεθεί σ έναν άλλον αποκλεισμό του δήμου μας από το πρόγραμμα ΕLENA, που αφορούσε την επιδότηση αντικατάστασης του φωτισμού της πόλης, βάσει του οποίου μειώνεται το κόστος λειτουργίας του. Καλούνται η δημοτική αρχή και η  διοίκηση της ΔΕΥΑΙ να εξηγήσουν στους συμπολίτες μας, προς τι τέτοια αδιαφορία  προετοιμασίας προτάσεων, στην διεκδίκηση πόρων που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της πόλης μας, που τόση ανάγκη τους έχει σε αυτές τις δύσκολες εποχές.